Brukarinflytandeuppdraget

Brukarråd

Brukarinflytandeuppdraget är ett projekt för att stödja och bidra till stärkt brukar- och anhöriginflytande i Stockholm läns kommuner.

Uppdraget omfattar insatser inom psykisk hälsa för personer med psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik.

Projektet utförs på uppdrag av Storsthlm och kommer att pågå till april 2024. Det startade i mars 2023 och förlängdes efter ett år. Här finns en slutrapport för det första året.

1. Konsultstöd och utbildning

Vi ger konsultstöd till kommuner inom Stockholms län. Vi erbjuder även möjligheten att gå en halvdagsutbildning i brukarinflytande.

2. Kartläggning och exempel

Under 2023 uppdaterades en kartläggning av brukarinflytande som gjordes 2018-2019. Nu sprider vi goda exempel från den och från arbetet som utförs i projektet.

3. Pilotkommuner

Under 2023-2024 kommer vi att genomföra en till två pilotprojekt i två kommuner. Föregående år genomfördes ett pilotprojekt i Södertälje och ett i Norrtälje.

4. Utvärdering

Vi utvärderar brukarmedverkan i länet och 2023-2024 är ambitionen att samarbeta med följeforskare för en vetenskapligt utvärdering. Läs utvärderingen för projektets första år.

Brukarinflytandeprojektet är ett uppdrag från UPH Stockholms län.

Rulla till toppen